Berriak. I

Komertzioen elkartea. Hernani. Gipuzkoa.

Hernaniko Bakailau Asterako irudia, Berriak Elkarteak antolatua.
Produktuen argazkiak, kartelak, liburuxkak, diptikoak eta rollup-ak.